Skip to main content

Homepagina

Om klimaatverandering tegen te gaan hebben we een duurzame energievoorziening nodig. De gemeente Kampen wil in 2035 energieneutraal zijn. Dat betekent dat alle gebruikte energie duurzaam wordt opgewekt met zonne-energie, windenergie of bodemwarmte. Het is nodig om, met de huidige stand van de techniek, naast energiebesparing en zonnepanelen op daken, ook duurzame energie op grootschalige wijze op te wekken. In die behoefte zou RWE graag een duurzaam steentje bij willen dragen met het initiatief Zonnepark Koekoekspolder aan de Hagedoornweg (ten zuiden van glastuinbouwgebied Koekoekspolder) in IJsselmuiden.

 

Er is de intentie om een zonnepark met een grootte van circa 11 hectare te bouwen. Dit is mogelijk onderdeel van een groter zonnepark van circa 48 hectare, waarvan ook Zonnegilde en Solarfields een eigen deel kunnen gaan ontwikkelen.

 

Als het zonnepark van RWE gebouwd gaat worden zullen ongeveer 3.500 huishoudens in de gemeente Kampen van groene stroom worden voorzien. Met een vermogen van circa 13 MWp en een bijbehorende opbrengst van circa 12.000 MWh per jaar kan het zonnepark een substantiële bijdrage aan de duurzaamheidsambities van de gemeente Kampen leveren.

 

De planontwikkeling voor Zonnepark Hagedoornweg is in de fase van het voorbereiden van de omgevingsvergunning. Op dit moment staat het betrekken van de omwonenden bij de landschappelijke inpassing en het informeren van alle belangstellenden via een informatiebijeenkomst voorop.