Skip to main content

Homepagina

Om klimaatverandering tegen te gaan hebben we een duurzame energievoorziening nodig. De gemeente Kampen wil in 2035 energieneutraal zijn. Dat betekent dat alle gebruikte energie duurzaam wordt opgewekt met zonne-energie, windenergie of bodemwarmte. Het is nodig om, met de huidige stand van de techniek, naast energiebesparing en zonnepanelen op daken, ook duurzame energie op grootschalige wijze op te wekken. In die behoefte zou RWE graag een duurzaam steentje bij willen dragen met het initiatief Zonnepark Hagedoornweg (aan de Hagedoornweg ten zuiden van glastuinbouwgebied Koekoekspolder) in IJsselmuiden.

RWE wil een zonnepark met een grootte van circa 11 hectare bouwen, met een vermogen van circa 13 megawattpiek (MWp). De zonnepanelen wekken per jaar ongeveer 12.000 megawattuur (MWh) duurzame elektriciteit op, voldoende voor het verbruik van ongeveer 3.500 gemiddelde huishoudens. Het park levert daarmee een substantiële bijdrage aan de duurzaamheidsambities van de gemeente Kampen. 

RWE heeft voor het park in december 2022 een vergunning aangevraagd. Deze is in behandeling bij de gemeente. 
RWE voert gesprekken met diverse belanghebbenden over onder meer de landschappelijke inpassing.