Skip to main content

Inloopavond 23 november |

Uitnodiging inloopavond

Zonnepark Hagedoornweg

23 november 2022

 

Om klimaatverandering tegen te gaan hebben we een duurzame energievoorziening nodig. De gemeente Kampen wil in 2035 energieneutraal zijn. Het is nodig om naast energiebesparing en zonnepanelen op daken, ook andere vormen van duurzame energie te ontwikkelen. RWE, Zonnegilde en Solarfields geven hier invulling aan met het initiatief Zonnepark Hagedoornweg (ten zuiden van glastuinbouwgebied Koekoekspolder) in IJsselmuiden.

 

Het gaat om een zonnepark, waarmee groene stroom kan worden opgewerkt. Dit zonnepark draagt ook bij aan de duurzaamheidsambities van de gemeente Kampen.

 

We proberen zo goed mogelijk rekening te houden met de belangen in het gebied door input op te halen bij omwonenden en overige belanghebbenden. Tijdens de inloopavond brengen we u graag op de hoogte van de huidige stand van zaken. Daarnaast luisteren we graag naar uw input zodat we dit in de verdere uitwerking van de plannen mee kunnen nemen.

 

Inloopavond 23 november
De Hoeksteen
Goudplevier 103
8271 GB IJsselmuiden

 

Inwoners uit de gemeente Kampen en andere geïnteresseerden en/of belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de bijeenkomst van 19.00 uur tot 21.00 uur.

 

Projectleiders van RWE, Zonnegilde en Solarfields zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en om informatie te verstrekken over de mogelijkheden om financieel mee te participeren. Verder worden via posters en visualisaties de plannen uitgebreid voorgelegd.