Skip to main content

Ontwerp landschap

Het inrichten van het gebied als zonnepark maakt het mogelijk het gebied van aanvullende landschapselementen en kwaliteiten te voorzien. Bij het zonnepark Hagedoornweg willen wij dit doen door mee te werken aan een oplossing voor de veenweide-problematiek (bodemdaling - veenverbranding/CO2-emissie) en landschapselementen te kiezen die na de exploitatieperiode zowel behouden als verwijderd kunnen worden.

Uitgangspunten voor de landschappelijke inpassing zijn onder andere:

 • Open zicht over de polder behouden
 • Zicht op de panelen verminderen door afstand tot wegen en woningen te creëren
 • Aansluiten op geometrische verkavelingsstructuren
 • Het aanleggen van een recreatieve voorzieningen bijvoorbeeld een pad
 • Het vergroten van de biodiversiteit door bijvoorbeeld
  • drukdrainage toepassen voor een stabiel waterniveau
  • de aanleg van groene en bloemrijke randen voor veel soorten insecten, vogels en vleermuizen
  • het toevoegen van streekeigen beplanting