Skip to main content

Ontwerp landschap

Het inrichten van het plangebied als zonnepark maakt het mogelijk het gebied van aanvullende landschapselementen en kwaliteiten te voorzien. Bij het zonnepark Koekoekspolder willen wij dit doen door mee te werken aan een oplossing voor de veenweide-problematiek (bodemdaling - veenverbranding/CO2-emissie) en   landschapselementen te kiezen die na de exploitatieperiode zowel behouden als verwijderd kunnen worden.

 

Uitgangspunten voor de landschappelijke inpassing zijn (o.a.):

 

 • Open zicht over de polder behouden
   
 • Zicht op de panelen verminderen door afstand tot wegen en woningen te creëren
   
 • Aansluiten op geometrische verkavelingsstructuren
   
 • Het aanleggen van een recreatieve voorzieningen b.v. een pad
   
 • Het vergroten van de biodiversiteit door b.v.:
  • Vernatting van het gebied met o.a. plasdras zones.
  • Aanleg van groene en bloemrijke randen voor veel soorten insecten, vogels en vleermuizen
  • Toevoeging van streekeigen beplanting

 

Veenweide-problematiek

De Koekoekspolder en Mastenbroekerpolder kampen met bodemdaling en veenverbranding (CO2-uitstoot). Hierdoor is de mogelijkheid ontstaan om mee te denken en te werken aan een oplossing voor deze problematiek in combinatie met een Zonnepark. Hoe wij dat exact gaan doen is nog niet bekend.