Skip to main content

Projectgebied

Het plangebied ligt ten zuiden van glastuinbouwgebied de Koekoekspolder en oosten van IJsselmuiden. De kavels zelf vallen binnen de Mastenbroekpolder en maken onderdeel uit van de grootschalige veenweide ontginning. Het gebied wordt in strategische plannen als de ‘randzone’ tussen het glastuinbouw gebied en de polder aangeduid.


Het plangebied is op uiteenlopende manieren begrensd. Direct ten noorden ligt de Hagedoornweg met daarachter het glastuinbouwgebied de Koekoekspolder. De zuidzijde wordt begrensd door een sloot. Aan de westzijde ligt de Veilingweg met daarachter woonwijken van IJsselmuiden. De oostzijde kent geen duidelijke visuele grens, er ligt een smalle afwateringsloot, met opvolgend andere landbouwgronden. Verder ten oosten ligt de Bisschopwetering.
 

Koekoekspolder plangebied