Skip to main content

Lokaal beleid

De gemeenteraad van de gemeente Kampen heeft in april 2020 de Bouwsteen energie omgevingsvisie (grootschalige opwek van elektriciteit)vastgesteld. Dit beleidsstuk heeft betrekking op het gehele grondgebied van de gemeente Kampen en zal op termijn onderdeel gaan uitmaken van de omgevingsvisie.

 

Bouwsteen elektriciteit


In het beleidsstuk staat waar de gemeente Kampen ruimte wil bieden voor de noodzakelijke grootschalige opwekking van duurzame energie door zonneparken en windturbines en welke voorwaarden en criteria hierbij worden gehanteerd. Aan de vaststelling is een uitgebreid participatietraject voorafgegaan. Het stuk vormt het kader voor ruimtelijke initiatieven en is daarnaast de leidraad voor de inzet van de gemeente Kampen in de Regionale Energie Strategie (RES). Om het landschap te beschermen, inwoners te betrekken en draagvlak te creëren zijn er diverse voorwaarden benoemd waar ruimtelijke initiatieven voor zonneparken en windturbines aan worden getoetst.