Skip to main content

Project

De gemeente Kampen is deelnemer in de RES-regio West-Overijssel. De RES-regio West-Overijssel heeft het aanbod gedaan om vanaf 2030 jaarlijks 1,826 TWh aan duurzame elektriciteit op te wekken. De gemeente Kampen heeft een totaal van 244 GWh geboden.

Met het initiatief voor dit nieuwe zonnepark willen de initiatiefnemers ongeveer 3.500 huishoudens in de gemeente Kampen van groene stroom voorzien. Met een vermogen van circa 13 MWp en een bijbehorende opbrengst van circa 12.000 MWh per jaar levert het zonnepark een substantiële bijdrage aan de duurzaamheidsambities van de gemeente Kampen.

Combinatie van unieke eigenschappen

Veenweide-problematiek

De Koekoekspolder en Mastenbroekerpolder kampen met bodemdaling en veenverbranding (CO2-uitstoot). Hierdoor is de mogelijkheid ontstaan om mee te denken en te werken aan een oplossing voor deze problematiek in combinatie met een Zonnepark. In het landschappelijk ontwerp is scenario gekozen waarbij twee bouwstenen bijdragen aan de oplossing: drukdrainage aanbrengen en het reserveren van gronden voor extra sloten.


Participatie door de omgeving
De lokale omgeving en overige inwoners van Kampen worden verschillende mogelijkheden tot (financiële) participatie geboden.

 

 

 

 

Batterij opslag

In de ontwikkeling van de andere projecten in dit gebied wordt tevens de mogelijkheid onderzocht om het project te combineren met batterij-opslag. Met de beschikbaarheid van batterijopslag kunnen piekproducties boven de kabelcapaciteit worden gebufferd.

batterij-opslag
Batterij-opslag