Skip to main content

Project

De gemeente Kampen is deelnemer in de RES-regio West-Overijssel. De RES-regio West-Overijssel heeft het aanbod gedaan om vanaf 2030 jaarlijks 1,826 TWh aan duurzame elektriciteit op te wekken. De gemeente Kampen heeft een totaal van 244 GWh geboden.

Met het initiatief voor dit nieuwe zonnepark wil RWE ongeveer 3.500 huishoudens in de gemeente Kampen van groene stroom voorzien. Met een vermogen van circa 13 MWp en een bijbehorende opbrengst van circa 12.000 MWh per jaar levert het zonnepark een substantiële bijdrage aan de duurzaamheidsambities van de gemeente Kampen.

Combinatie van unieke eigenschappen

Veenweide-problematiek

De Koekoekspolder en Mastenbroekerpolder kampen met bodemdaling en veenverbranding (CO2-uitstoot). De aanleg van het zonnepark maakt het mogelijk mee te denken en te werken aan een oplossing voor deze problematiek. In het landschappelijk ontwerp is gekozen om drukdrainage aan te brengen om deze problematiek te helpen op te lossen.


 

 

 

 

Participatie door de omgeving
De lokale omgeving en overige inwoners van Kampen worden verschillende mogelijkheden tot (financiële) participatie geboden.