Skip to main content

Natuur

Of een zonnepark samengaat met natuur moet altijd worden onderzocht. Daarbij wordt gekeken naar gebiedsbescherming (o.a. Natura 2000) en soortenbescherming. Het natuuronderzoek loopt en zal binnenkort worden afgerond.

 

Naast een onderzoek of een zonnepark effecten heeft op bestaande natuur is RWE ook altijd voornemens om de aanwezige natuur te versterken, waardoor de biodiversiteit toeneemt. Onder Ontwerp landschap staan mogelijke ingrepen benoemd die de natuur in het gebied kunnen versterken.

Vogeltje