Skip to main content

Gedragscode Zon op Land

Het initiatief voor de Gedragscode Zon op land (ZOL) is genomen door de branchevereniging Holland Solar. De code richt zich op zon op land projecten (enkel terrestrische plaatsing, dus niet drijvende panelen of panelen op bouwwerken) van de leden van deze vereniging. Naast Holland Solar ondertekenen Energie Samen, Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten, NLVOW en Vogelbescherming Nederland de code en geven daarmee steun aan de ontwikkeling van zon op land (PV) mits binnen de in deze code geschetste kaders.

De gedragscode is bedoeld om eenduidige afspraken te maken over het proces van ontwikkeling, inpassing, vormgeving en beheer van zon op land projecten en hoe de omgeving moet worden betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe zonneparken.


Omgeving betrekken

Kern van de gedragscode is dat de omgeving in een zo vroeg mogelijk stadium bij zonprojecten wordt betrokken. Voor ieder project wordt in overleg met belanghebbenden en het bevoegd gezag een participatieplan opgesteld, waarmee afspraken over participatie door burgers vast komen te liggen. Hierbij staat maatwerk centraal.
 

gedragscode-zon-op-land.pdf