Skip to main content

Omgevingsvergunning |


In april 2019 is RWE begonnen met het onderzoeken van de mogelijkheden voor een zonnepark aan de Hagedoornweg in de gemeente Kampen. In overleg met gemeente, belangenorganisaties en omwonenden heeft dit geleid tot een uitgewerkt plan, waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met de locatie situatie.

 

RWE is van mening dat de aandachtspunten van deze locatie voldoende zijn geadresseerd om de volgende stap te zetten in het realiseren van het zonnepark. In week 49, van 2022, gaat RWE dan ook de omgevingsvergunning indienen voor haar deel van het zonnepark. Dit betreft het deel bij de betonnen silo.

 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u te altijd contact met ons opnemen en zo gewenst kunnen wij persoonlijk bij u langs komen.

 

 

Deel 1 Deel 2