Skip to main content

Begrippenlijst

 

Biodiversiteit

Biodiversiteit is kortweg beschrijving voor alle soorten planten en dieren en het ecosysteem waar ze deel van uitmaken in een bepaald gebied.

Duurzame energie

Energie is duurzaam wanneer deze direct gewonnen wordt uit bronnen die snel vanzelf aangevuld worden. Zon, wind, biomassa, aardwarmte en waterkracht zijn hernieuwbaar.

Groene stroom

Groene stroom is stroom uit hernieuwbare bronnen. De belangrijkste hernieuwbare bronnen zijn waterkracht, wind, biomassa, biogas en zon.

Kilowatt (kW)

1 kilowatt is gelijk aan 1.000 watt. De eenheid watt staat voor vermogen en een kilowatt wil zeggen een vermogen van 1.000 watt (een normaal huishouden kan over haar aansluiting een maximaal kW vermogen afnemen).

Kilowattuur (kWh)

Kilowattuur is de hoeveelheid stroom dat opgewekt of verbruikt wordt gedurende een uur. Een LED-lamp met een maximaal vermogen van 5 kW verbruikt per uur 5 kWh als hij maximaal aanstaat.

Megawatt

1 megawatt is gelijk aan 1.000 kilowatt en een miljoen watt. De eenheid watt staat voor vermogen en wordt vooral gebruikt om het verbruik van zware apparatuur of opbrengst van wind- en zonneparken aan te geven.

Nieuwe PostCodeRoos regeling

De Regeling Verlaagd Tarief, ofwel de Postcoderoosregeling, bestaat niet langer. De regeling is vanaf 1 april 2021 vervangen door de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Sinds 1 april kan er aanspraak worden gemaakt op de 92 miljoen euro die dit jaar in de SCE-pot zit.

De PostCodeRoos Regeling biedt 15 jaar lang vrijstelling van energiebelasting over de zonne- of windenergie die de deelnemers in een project gezamenlijk opwekken. Dit betekent dat zonnepanelen niet langer op het eigen huis of bedrijfspand hoeven te liggen, maar ook elders geïnstalleerd kunnen worden. Bijvoorbeeld op een groot agrarische dak net buiten het dorp, op het dak van het lokale dorpshuis of zelfs op een beschikbaar stuk grond in de buurt. 

SDE++

Afkorting voor Subsidieregeling Duurzame Energieproductie. Dit is een subsidie van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie die het produceren van duurzame elektriciteit of gas ondersteunt.

Watt

Watt is de eenheid van vermogen. Wattuur is een eenheid van energie of arbeid. Het leveren van een vermogen van 1 watt gedurende 1 uur levert een hoeveelheid energie van 1 Wh.

Wp

Wp staat voor 'Watt piek'. Het Wattpiekvermogen op een zonnepaneel duidt het vermogen aan dat het zonnepaneel onder laboratoriumomstandigheden afgeeft. D.w.z. bij een instraling van 1000 Watt per m2 en een temperatuur van 25 gr Celsius.